Loading...
 Start Page

ПРОФИЛ

Дружеството ACHAIKA PLASTICS SA – с дългогодишен опит в областта на гъвкавите опаковки с две производствени единици в Комотини и в Егио, спазвайки процедурите по ISO съгласно ISO 9001/2015, е първото производствена фирма за пластмасови изделия, която е сертифицирана съгласно ISO EN 14001 за околната среда, като по този начин отговаря на изискванията на най-големите фирми в над 16 държави със своята неоспорима последователност по отношение на качеството и времето за доставка. Производствената единица в Егио се характеризира като образец от отдела по научни изследвания ъм Университета в Патра, с които работим в сътрудничество за разработването на нови продукти, както работим и с други европейски изследователски центрове.

А. ОСНОВАВАНЕ

Акционерното дружество ACHAIKA PLASTICS SA е основано през 1984г. в резултат на сливането на следните фирми:

  • Thanasulia Brothers GP, основана през 1960г.
  • Ι. Thanasulia & Sons LP, основана през 1956г.
  • Introductory - Industrial Ι. Thanasulias GP, основана през 1965 г.

Дружеството принадлежи към сектора на промишлените гъвкави опаковки и централата му е разположена в Егио.

Б. ЦЕНТРАЛА - БАЗА

Днес дружеството разполага с три производствени единици и 110 души персонал. Първата е в Егио, където ще намерите централния офис на компанията, а втората единица се намира в Индустриална зона на гр. Комотини. Технологията, производственият процес и обхватът на операциите са сходни и за двата блока. Търговският отдел на компанията се намира в клон Атина.

В. ОСНОВНИ ПРОДУКТИ.

Като основна суровина фирмата ползва Полиетилен LDPE и HDPE за производството на широка гама гъвкави пластмаси в Гърция.

Фолио за автоматично опаковане с термо свиване, промишлени чували – основно за торовата индустрия, пластмасови торбички от всякакъв вид за търговски или рекламни цели, торби за боклук с връзки, полиетиленово фолио за селскостопански цели и фолио за опаковане на палети.

Седалище & Фабрики

„Фтерис” 4, Егио П.К. 25 100
Тел: +30 26910 28287
факс: +30 26910 29500
E-mail: info@achaika.gr

Офиси – Складове

„Оресту” 31, Атина П.К. 118 53
Тел: +30 210 3457879
факс: +30 210 3473348
E-mail: athens@achaika.gr

Фабрики

Комотини Инд. зона:
Тел: +30 25310 38698
факс: +30 25310 98288
E-mail: komotini@achaika.gr

Комотини Инд. зона „ELVIPLΑS” А.Д.:
Тел: +30 25310 38710
факс: +30 25310 98288
E-mail: elviplas@achaika.gr

GEMI 35020916000

          
Copyright © 2017 - 2024 АХАЙКА ПЛАСТИКА АД