Loading...
 Start Page

Фолиа за Оранжерии

Agro UV 2 & 3

Фолио с продължителност на живот 2 и 3 години, с максимална устойчивост на сяра, благодарение на неговата стабилизация с никел - съдържащ стабилизатор. Има жълтозелен оттенък и висока пропускливост на слънчевата светлина. Притежава добра топлоотделителна способност, за отбягване на температурните колебания през нощта. Подходящо за всички видове земеделски култури.

Съществува възможност да бъде произведено и със следните свойства:

 • Способност за дифузия на слънчевата светлина, така че да не се образуват сенки и да се извършва максимална фотосинтеза от растенията.
 • Ефект „анти - капка”, за да се избягва образуването на кондензни капки, които намаляват достъпа на слънчева светлина и стават причина за поява на болести.
 • Антивирусен ефект, за да прогонва насекомите, които са преносители на болести.

»  Номинална дебелина: 150 и 180 My.
»  Възможни са ширини до 14 mic..
(Произвежда се и с други дебелини според изискванията на клиента).

Свойствата на Продукти: DF: Способността на фолиата за дифузия на светлината. Слънчевата светлина се дифузира и не образува сенки. Също така, се избягва локалното увреждане на растенията от слънчевите лъчи. Не се ограничава пропускливостта на светлината. По-добра фотосинтеза и избягване на прегряване на растенията. AF: Ефект 'анти - капка' – свойство на фолиото за възпрепятстване на образуването на кондензни капки във вътрешността на оранжерията. Капките намаляват драстично проникващата слънчева светлина, а последващото увеличение на количеството на микроорганизми, предизвиква поява на болести по растенията. AS: Антисерно свойство на фолиата. Фолиото е устойчиво на пръскания с препарати, съдържащи сяра. AV: Антивирусно свойство на фолиата, благодарение на което, насекомите - преносители на болести не доближават оранжерията. IR: Термофилни свойства, за поддържане на температурата в оранжерията с 2-3 градуса по-висока от тази на околната среда и избягване на температурните колебания през нощта. AD: Антипрахови свойства – фолио, на което не се натрупва прах, а евентуално натрупаните прах, кал, пръст и др. се отстраняват лесно с вода. Най-често отличната пропускливост на слънчевата светлина намалява драстично след 10-15 дни, поради праха, който се натрупва по външната повърхност на оранжерията, но и поради натрупване на кал и пръст (особено при ниски тунели). Антипраховите качества на външната повърхност на фолиото възпрепятстват значително натрупването на прах и с едно просто измиване с вода, калта и пръстта се отстраняват лесно.

Agro UV3

Прозрачно фолио за оранжерии, с продължителност на живот 3 години и висока устойчивост на агрохимикали. С висока пропускливост на слънчевата светлина и топлоотделителна способност. Подходящо за отглеждане на ягоди, боб и др. Произвежда се от полиетилен с висока здравина и еластичност, с отлични механични свойства, устойчиво на страничен вятър.

Филмът може да се адаптира към специфичните изисквания на конкретната земеделска култура и да включва следните свойства:

 • Високи проценти ЕВА (етилен винилацетат) за голяма прозрачност, пропускливост на слънчевата светлина и еластичност.
 • Висока устойчивост на сяра, благодарение на използването на специални стабилизатори.
 • Способност за дифузия на слънчевата светлина, така че да не се образуват сенки и да се извършва максимална фотосинтеза от растенията.
 • Ефект „анти - капка”, за да се избягва образуването на кондензни капки, които намаляват достъпа на слънчева светлина и стават причина за поява на болести.
 • Антивирусен ефект, за да прогонва насекоми, които са преносители на болести.

»  Дебелина: 150 микрона.
»  Възможни са ширини до 14mic.

Свойствата на Продукти: DF: Способността на фолиата за дифузия на светлината. Слънчевата светлина се дифузира и не образува сенки. Също така, се избягва локалното увреждане на растенията от слънчевите лъчи. Не се ограничава пропускливостта на светлината. По-добра фотосинтеза и избягване на прегряване на растенията. AF: Ефект 'анти - капка' – свойство на фолиото за възпрепятстване на образуването на кондензни капки във вътрешността на оранжерията. Капките намаляват драстично проникващата слънчева светлина, а последващото увеличение на количеството на микроорганизми, предизвиква поява на болести по растенията. AS: Антисерно свойство на фолиата. Фолиото е устойчиво на пръскания с препарати, съдържащи сяра. AV: Антивирусно свойство на фолиата, благодарение на което, насекомите - преносители на болести не доближават оранжерията. IR: Термофилни свойства, за поддържане на температурата в оранжерията с 2-3 градуса по-висока от тази на околната среда и избягване на температурните колебания през нощта. AD: Антипрахови свойства – фолио, на което не се натрупва прах, а евентуално натрупаните прах, кал, пръст и др. се отстраняват лесно с вода. Най-често отличната пропускливост на слънчевата светлина намалява драстично след 10-15 дни, поради праха, който се натрупва по външната повърхност на оранжерията, но и поради натрупване на кал и пръст (особено при ниски тунели). Антипраховите качества на външната повърхност на фолиото възпрепятстват значително натрупването на прах и с едно просто измиване с вода, калта и пръстта се отстраняват лесно.

Agro UV2

Прозрачно фолио за оранжерии с продължителност на живот 2 години и висока устойчивост на агрохимикали. С висока пропускливост на слънчева светлина и топлоотделителна способност, подходящо за отглеждане на ягоди, боб и др. Произвежда се от полиетилен с висока здравина и еластичност.

Филмът може да се адаптира към специфичните изисквания на конкретната земеделска култура и да включва следните свойства:

 • Високи проценти ЕВА (етилен винилацетат) за голяма прозрачност, пропускливост на слънчевата светлина и еластичност.
 • Висока устойчивост на сяра, благодарение на използването на специални стабилизатори.
 • Способност за дифузия на слънчевата светлина, така че да не се образуват сенки и да се извършва максимална фотосинтеза от растенията.
 • Ефект „анти - капка”, за да се избягва образуването на кондензни капки, които намаляват достъпа на слънчева светлина и стават причина за поява на болести.
 • Антивирусен ефект, за да прогонва насекоми, които са преносители на болести.

»  Дебелина: 150 микрона.
»  Възможни са ширини до 14 mic.

Свойствата на Продукти: DF: Способността на фолиата за дифузия на светлината. Слънчевата светлина се дифузира и не образува сенки. Също така, се избягва локалното увреждане на растенията от слънчевите лъчи. Не се ограничава пропускливостта на светлината. По-добра фотосинтеза и избягване на прегряване на растенията. AF: Ефект 'анти - капка' – свойство на фолиото за възпрепятстване на образуването на кондензни капки във вътрешността на оранжерията. Капките намаляват драстично проникващата слънчева светлина, а последващото увеличение на количеството на микроорганизми, предизвиква поява на болести по растенията. AS: Антисерно свойство на фолиата. Фолиото е устойчиво на пръскания с препарати, съдържащи сяра. AV: Антивирусно свойство на фолиата, благодарение на което, насекомите - преносители на болести не доближават оранжерията. IR: Термофилни свойства, за поддържане на температурата в оранжерията с 2-3 градуса по-висока от тази на околната среда и избягване на температурните колебания през нощта. AD: Антипрахови свойства – фолио, на което не се натрупва прах, а евентуално натрупаните прах, кал, пръст и др. се отстраняват лесно с вода. Най-често отличната пропускливост на слънчевата светлина намалява драстично след 10-15 дни, поради праха, който се натрупва по външната повърхност на оранжерията, но и поради натрупване на кал и пръст (особено при ниски тунели). Антипраховите качества на външната повърхност на фолиото възпрепятстват значително натрупването на прах и с едно просто измиване с вода, калта и пръстта се отстраняват лесно.

 

  ОПИСАНИЕ     СВОЙСТВА ПРОПУСКЛИВОСТ НА СВЕТЛИНА
A/A   UV ETH  NI EVA  AS  IR  AD DF AF  AV ОБЩА ДИФУЗИЯ
1 AGRO UV 2&3 3           >85 <35
2 AGRO UV 2&3  3         >85 <35
3 AGRO UV 2&3  3       >85 <35
4 AGRO UV 2&3  3 >85 <35
5 AGRO UV 2 2              >85  <35
6 AGRO UV 2 2            >85   <35 
7 AGRO UV 2 2          >85   <35 
8 AGRO UV 2 2    >85  <35
9 AGRO UV 3 3             >90  <35 
10  AGRO UV 3  3         >90 <35
11  AGRO UV 3  3         >90 <35
12  AGRO UV 3  3    >90   <35 
     Стандартно      По избор на клиента

Обяснение на Символите

sima1 whiteIR

Термофилни свойства, за поддържане на температурата в оранжерията с 2-3 градуса по-висока от тази на околната среда и избягване на температурните колебания през нощта.


sima2 whiteAD

Антипрахови свойства – фолио, на което не се натрупва прах, а евентуално натрупаните прах, кал, пръст и др. се отстраняват лесно с вода. Най-често отличната пропускливост на слънчевата светлина намалява драстично след 10-15 дни, поради праха, който се натрупва по външната повърхност на оранжерията, но и поради натрупване на кал и пръст (особено при ниски тунели). Антипраховите качества на външната повърхност на фолиото възпрепятстват значително натрупването на прах и с едно просто измиване с вода, калта и пръстта се отстраняват лесно.


sima3 whiteDF

Способността на фолиата за дифузия на светлината. Слънчевата светлина се дифузира и не образува сенки. Също така, се избягва локалното увреждане на растенията от слънчевите лъчи. Не се ограничава пропускливостта на светлината. По-добра фотосинтеза и избягване на прегряване на растенията.


sima4 whiteAV

Антивирусно свойство на фолиата, благодарение на което, насекомите - преносители на болести не доближават оранжерията.


sima5 whiteAS

Антисерно свойство на фолиата. Фолиото е устойчиво на пръскания с препарати, съдържащи сяра.


sima6 whiteAF

Ефект 'анти - капка' – свойство на фолиото за възпрепятстване на образуването на кондензни капки във вътрешността на оранжерията. Капките намаляват драстично проникващата слънчева светлина, а последващото увеличение на количеството на микроорганизми, предизвиква поява на болести по растенията.


Mic Gr/m2 M2/kg
15 13.86 72
20 18.86 53
21 19.44 51.5
25 23.1 43
30 27.7 36
35 32.34 31
60 55.44 18
125 115.5 8.6
150 138.6 7
180 166 6

Седалище & Фабрики

„Фтерис” 4, Егио П.К. 25 100
Тел: +30 26910 28287
факс: +30 26910 29500
E-mail: info@achaika.gr

Офиси – Складове

„Оресту” 31, Атина П.К. 118 53
Тел: +30 210 3457879
факс: +30 210 3473348
E-mail: athens@achaika.gr

Фабрики

Комотини Инд. зона:
Тел: +30 25310 38698
факс: +30 25310 98288
E-mail: komotini@achaika.gr

Комотини Инд. зона „ELVIPLΑS” А.Д.:
Тел: +30 25310 38710
факс: +30 25310 98288
E-mail: elviplas@achaika.gr

GEMI 35020916000

          
Copyright © 2017 - 2024 АХАЙКА ПЛАСТИКА АД