Loading...
 Start Page

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Социална отговорност

Ангажиментът на фирма Achaika Plastics S.A. за социална отговорност започва още от основаването му. Човечността и моралът са неразделна част от приоритетните ценности на компанията и се прилагат пълноценно от основаването ѝ до днес. Отговорността ни към човека и особено към уязвимите социални групи се реализира чрез активната подкрепа на организации, посветени на защитата на човешките права, чрез подкрепата на икономически нестабилните и социално слабите и чрез осъществяване на социални и културни проекти. Ние сме уверени, че бизнес развитието трябва да се обръща в социална дейност и принос, където има нужда, което от своя страна води до подобряване на условията на живот на хората около нас, на местните, както и на национално ниво.

Отговорност към околната среда

Важна част от корпоративната култура и приоритета на Achaika Plastics S.A. е уважението към околната среда, екосистемите и нейните ресурси. Тази философия е наша ежедневна практика и разполагаме със сертификат съгласно ISO14001: 2004. Корпоративната програма за околната среда включва интензивно рециклиране на материалите, които се използват в производствения процес. Действията на Achaika Plastics S.A., както за опазване на околната среда, така и за социалната му ангажираност са публично регистрирани от Международната етична организация SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) - най-голямата инициатива в световен мащаб за корпоративна отговорност, която поддържа координацията на всички корпоративни дейности и операции в съответствие с принципите на Глобалния договор за човешките права, условията на труд, опазване на околната среда и борбата с корупцията.

Седалище & Фабрики

„Фтерис” 4, Егио П.К. 25 100
Тел: +30 26910 28287
факс: +30 26910 29500
E-mail: info@achaika.gr

Офиси – Складове

„Оресту” 31, Атина П.К. 118 53
Тел: +30 210 3457879
факс: +30 210 3473348
E-mail: athens@achaika.gr

Фабрики

Комотини Инд. зона:
Тел: +30 25310 38698
факс: +30 25310 98288
E-mail: komotini@achaika.gr

Комотини Инд. зона „ELVIPLΑS” А.Д.:
Тел: +30 25310 38710
факс: +30 25310 98288
E-mail: elviplas@achaika.gr

GEMI 35020916000

          
Copyright © 2017 - 2024 АХАЙКА ПЛАСТИКА АД