Loading...
 Start Page

Чувал с Клапан

Продуктът е проектиран за бързото и лесно пакетиране на твърди и течни продукти, както и за работа при неблагоприятни натоварвания, като падане от височина, от самосвали и др.

Има херметичен клапан за пълнене и не изисква залепване от клиента. Подходящ за пакетиране на вар, фуражи, торове, синтетични материали и др.

Седалище & Фабрики

„Фтерис” 4, Егио П.К. 25 100
Тел: +30 26910 28287
факс: +30 26910 29500
E-mail: info@achaika.gr

Офиси – Складове

„Оресту” 31, Атина П.К. 118 53
Тел: +30 210 3457879
факс: +30 210 3473348
E-mail: athens@achaika.gr

Фабрики

Комотини Инд. зона:
Тел: +30 25310 38698
факс: +30 25310 98288
E-mail: komotini@achaika.gr

Комотини Инд. зона „ELVIPLΑS” А.Д.:
Тел: +30 25310 38710
факс: +30 25310 98288
E-mail: elviplas@achaika.gr

GEMI 35020916000

          
Copyright © 2017 - 2024 АХАЙКА ПЛАСТИКА АД