Loading...
 Start Page

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Отдел Техническа поддръжка включва най-квалифицирани кадри, които познават отлично нуждите на пазара, развитието на технологиите при материалите и оборудването и са на разположение за всички ваши нужди.

Целите ни са:

  • Определяне в тясно сътрудничество с клиента на продукта, който ще покрива напълно изискванията на линията му на пакетиране.
  • Най-ниската възможна себестойност и най-високата възможна производителност на съоръженията на клиента.

Тези цели често водят до новаторски продукти, които подсигуряват предимства за нашите клиенти.

Седалище & Фабрики

„Фтерис” 4, Егио П.К. 25 100
Тел: +30 26910 28287
факс: +30 26910 29500
E-mail: info@achaika.gr

Офиси – Складове

„Оресту” 31, Атина П.К. 118 53
Тел: +30 210 3457879
факс: +30 210 3473348
E-mail: athens@achaika.gr

Фабрики

Комотини Инд. зона:
Тел: +30 25310 38698
факс: +30 25310 98288
E-mail: komotini@achaika.gr

Комотини Инд. зона „ELVIPLΑS” А.Д.:
Тел: +30 25310 38710
факс: +30 25310 98288
E-mail: elviplas@achaika.gr

GEMI 35020916000

          
© Copyright 2017 - 2024 АХАЙКА ПЛАСТИКА АД